Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 09:49

Παραδοτέα

 1. Δεδομένα γεωμετρικής μορφολογικής ανάλυσης,
 2. Δεδομένα λιπιδικής σύστασης του σώματος
 3. Τράπεζα γενετικού υλικού (DNA) 2000 ατόμων τσιπούρας
 4. Δεδομένα γονοτύπησης 2000 ατόμων τσιπούρας σε 10 ασύνδετους markers
 5. Γενεαλογικό δέντρο - αναγνώριση οικογενειών
 6. Κληρονομησιμότητες χαρακτήρων
 7. Φαινοτυπικές & Γενετικές Συσχετίσεις
 8. Δεδομένα γονοτύπησης 500-600 ατόμων τσιπούρας σε 15-20 markers για 2 ομάδες σύνδεσης
 9. Τράπεζα γενετικού υλικού (DNA & RNA) 80 ατόμων τσιπούρας
 10. Πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNP).
 11. Αποτύπωση 1-2 γονιδίων σε άτομα τσιπούρας
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 11:09