Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 09:49

Πακέτα εργασίας

  1. Εκτροφή πληθυσμών, καταγραφή και συλλογή δειγμάτων για εξαγωγή DNA.
  2. Επίδραση του περιβάλλοντος ανάπτυξης και του γονότυπου στο σχήμα του σώματος και στη λιπιδική του σύσταση
  3. Γονοτύπηση, ταυτοποίηση γονέων και εκτίμηση γενετικών παραμέτρων
  4. Ανάλυση ανίχνευσης γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL ανάλυση)
  5. Γονιδιακή έκφραση με την χρήση θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (RT- PCR).
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 10:48