Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 10:21

Ερευνητική ομάδα

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μπαταργιάς Κωνσταντίνος (Συντονιστής), Επικ. Καθ., Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης

Μακρή-Σερεμέτη Μαρία, Αναπλ. Καθ., Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης

Χατζηπλής Δημήτριος, Αναπλ. Καθ., Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Κουμουνδούρος Γεώργιος, Αναπλ. Καθ., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

Τσιγγενόπουλος Κων/νος, Δρ, Ερευνητής Β’, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Σαρροπούλου Έλενα, Δρ, Ερευνητής Γ’, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

 

ΟΜΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Βιδάλης Κοσμάς, Καθ., Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης

Κυρίτση Σταυρούλα, Καθ. Εφαρμ., Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Λουκοβίτης Δημήτριος, M.Sc., Υποψ. Διδ., Επιστ. Συνεργ. Τ.Ε.Ι./Μ, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης

Σταμάτης Νικόλαος, M.Sc., Υποψ. Διδ., Επιστ. Συνεργ. Τ.Ε.Ι./Μ, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης

Μεταπτυχιακός φοιτητής, (Θα οριστεί ), Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 11:44