Κεντρική Δράση

Κεντρική Δράση

Αρχιμήδης ΙΙΙ - Κεντρική Δράση
"Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ"

περισσότερα

Δράση I

Δράση Ι

Εμπειρική διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος.

περισσότερα

Δράση II

Δράση II

Εκτίμηση γενετικών παραμέτρων και ανίχνευση γενετικών τυπων ποσοτικών ιδιοτήτων (qtl) για οικονομικά σημαντικούς χαρακτήρες σε καλλιεργούμενους πληθυσμούς τσιπούρας.

περισσότερα

Δράση ΙΙΙ

Δράση ΙΙΙ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων νανοδομημένων υλικών για εφαρμογές στην απορρύπανση υδάτινων συστημάτων από οργανικά και ανόργανα φορτία.

περισσότερα

Δράση IV

Δράση IV

Αεροπονική καλλιέργεια ανθοκηπευτικών. Κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη.

περισσότερα

Τελευταία νέα